• Banner-01-forr-21.jpg
 • Banner-02-forr-21.jpg
 • Banner-03-forr-21.jpg
 • Banner-04-forr-21.jpg
 • Banner-05-forr-21.jpg
 • Banner-06-forr-21.jpg
 • Banner-07-forr-21.jpg
 • Banner-08-forr-21.jpg
 • Banner-09-forr-21.jpg
 • Banner-10-forr-21.jpg
 • Banner-12-forr-21.jpg
 • Rytterfgtningen_banner.jpg

MENU - På mobil .. klik på de tre streger th. i den sorte bjælke

Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus Universitet – men vore forelæsere kommer fra hele landet. Folkeuniversitetet i Horsens-Hedensted er genetableret i 2012, bl.a. med afsæt i det tidligereFolkeuniversitetssamarbejde i Horsens og Juelsminde kommune.

ARRANGEMENTER

Ryttertræfningen ved Torsted 1864

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed You have joined the waiting list for this event
Booket: 50 | Free Seats: 0

Preussernes sejr ved Dybbøl Mølle i 1864 betød, at krigen flyttede længere nordpå, og Horsensområdet gik ikke fri for krigshandlinger. Ved Torsted fandt en træfning sted mellem preussiske husarer og en lille gruppe danske dragoner.
(I samarbejde med Glud Museum)

Foredragsholder:
Katrine Stegmann, cand.mag. Historie.
onsdag, 29. september 2021 - 19:00 til 21:00
Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde

Velkommen på bagsiden – Danmarkshistorien på vrangen

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 103 | Free Seats: 97

Poul Duedahl fortæller om en tid, hvor samfundsordenen byggede på kadaverdisciplin og samfundsfjender blev tortureret, brændemærket og halshugget. En tid, hvor sindssygdom blev pryglet væk, mens forbrydere blev isolationsfængslet til de blev gale for så at blive eksporteret til udlandet på en enkeltbillet. En tid med statsstøttet sørøveri og lakuner af lovløshed. Og en tid, hvor enkelte lod sig hverve af en kyssekult, mens andre solgte deres sjæl til Djævelen.
(I samarbejde med Horsensegnens Slægtsforskere)

Foredragsholder:
Foredragsholder og Professor i Historie Poul Duedahl
torsdag, 30. september 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Kulturbyen Horsens tabte et tandhjul undervejs

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 59 | Free Seats: 141

I slutningen af 1990’erne stod tanken om, at Danmark og resten af den vestlige verden var trådt ind i en postindustriel periode. Gamle industribyer måtte indstille sig på, at industriarbejdspladserne ville flytte til lavtlønslande, og at byerne skulle finde en ny identitet i det moderne videnssamfund.
(I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens)

Foredragsholder:
Museumsinspektør David Holt Olsen
torsdag, 07. oktober 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Yngre med årene

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 129 | Free Seats: 71

Forskning viser, at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist omfang, at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du kan forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
(Streaming fra Aarhus Universitet)

 

Foredragsholder:
Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet
tirsdag, 12. oktober 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Pandemier i de sidste 200 år

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 67 | Free Seats: 133

Hvad vi kan lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger. Nye matematiske modeller giver os indsigt i, hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder COVID-19 pandemien.
(Streaming fra Aarhus Universitet)

Foredragsholder:
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet
tirsdag, 26. oktober 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Havebyen

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 30 | Free Seats: 170

Med udgangspunkt i den anmelderroste bog Havebyen fortæller Peter Dragsbo om havebyens historie.
Bogen beskriver de 25 danske havebyers historie, som begyndte i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og senere Lille Amalienborg i Horsens.
(I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens)

Foredragsholder:
Tidligere museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Peter Dragsbro
mandag, 01. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Horsens i årtier – 1960’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 126 | Free Seats: 74

Horsensianernes historie fortalt i billeder
1960’erne bød på markante forandringer i forhold til de lidt knappe 1950’ere

I Horsens betød fremgang og overskud bl.a. anlæggelsen af nye kvarterer med parcelhuse, og der blev mulighed for at erhverve nye tekniske vidundere i form af frysere, vaskemaskiner og fjernsyn. Flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, og behovet for børnepasning voksede. Ét af tilbuddene blev børnepasningsprojektet ”Børneparkering” på Borgerskolen.

Foredragsholder:
Museumschef Merete Bøge Pedersen
torsdag, 04. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Humane byer

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 33 | Free Seats: 17

Et illustreret foredrag med gode eksempler på en menneskelig og social inviterende byudvikling fra europæiske byer, hvor man har fornyet og udviklet humane byer med respekt for stedets historie og ny arkitektur i en menneskelig skala.
(I samarbejde med Bedre Bymiljø i Horsens)

Foredragsholder:
Arkitekt Karsten Pålsson
mandag, 08. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 2

Horsens i årtier – 1970’erne

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 154 | Free Seats: 46

Horsensianernes historie fortalt i billeder
Bilfrie søndage, kamp for ligeløn, kommunalreform og jordskredsvalg – emnerne var store på den politiske dagsorden i 1970’erne. Det var naturligvis også tilfældet i Horsens, hvor byens borgere for eksempel måtte forholde sig til energibesparende tiltag, høj arbejdsløshed, og hvor kvindekampen for alvor slog igennem.

Foredragsholder:
Museumschef Merete Bøge Pedersen
torsdag, 11. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Klimaforandringer og klimatilpasning

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 33 | Free Seats: 167

Klimaforandringerne er over os. Det mærker vi allerede nu i både Danmark og i resten af Verden. I Danmark vil fremtidens klimaforandringer føre til mere nedbør, stigende havniveau og stigende grundvand. Overalt i Danmark skal vi derfor forholde os aktivt til fremtidens klima og til de udfordringer, som klimaforandringerne medfører. 

Foredragsholder:
Foredragsholder Theis Raaschou Andersen, VIA University College
mandag, 15. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Fremtidens energiforsyning

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 29 | Free Seats: 171

Danske varmeforbrugere, uden for fjernvarmeområderne, er i vid udstrækning overladt til sig selv i den grønne omstilling til trods for, at vi har teknologien til kollektiv forsyning alle steder i landet. I dette foredrag præsenteres en ny form for kollektiv varme- og køleforsyning – Termonettet - der anvender jorden som energikilde og lager. Termonettet bruger hverken fossile brændsler eller biomasse og kan sikre en fjernvarmedækning i Danmark på næsten 100%, da det er uafhængigt af central varmeproduktion.
Kom og hør om, hvordan Termonettet er en fundamentalt ny måde at tænke kollektiv varme- og køleforsyning, der kan sikre den grønne omstilling alle steder i Danmark.

Foredragsholder:
Foredragsholder Søren Erbs Poulsen, VIA University College
torsdag, 18. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Fra Vorbasse til Christiansborg

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 90 | Free Seats: 110

“Fra Vorbasse til Christiansborg”.
Vejen til politik, hverdagen som politiker og minister – krydret med anekdoter.
Fotograf: Steen Brogaard JP

Foredragsholder:
Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen
mandag, 22. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 1

Kriminelle aner

Foredrag Thorkil Rasmussen Gratis begivenhed
Booket: 49 | Free Seats: 151

Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag, giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt – fra løsgængeren til den ærlige slave.
(i samarbejde med Horsensegnens Slægtsforskere)

Foredragsholder:
Forfatter og foredragsholder Ulrich Alster Klug
torsdag, 25. november 2021 - 19:00 til 21:00
VIA University College - Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens - Auditorium 2

Modtager du ikke mailbekræftelse på din bestilling?

Bemærk !

Hvis du efter du har gennemført en bookning IKKE modtager din bookningsbekræftelse / billet

er det højest sandsynligt at den er endt i din spambakke / uønsket post.

Tjek venligt dette.

AcyMailing Module